ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์ยุโรปทัวร์จีน

ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง
ทัวร์จีน


ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD

รหัสทัวร์ : LVSPR .HKG001_ฮ่องกง...สุดคุ้ม_CX3_ AM-PM_2018

ประเภททัวร์ : ทัวร์จีน   ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จีน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTSวิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

2018 ก.ค. | 01,
2018 ส.ค. | 05, 26,
2018 ก.ย. | 09, 23,
2018 ต.ค. | 28,
2018 ก.ค. | 06, 20,
2018 ส.ค. | 11,
2018 ต.ค. | 13,


ราคา ทัวร์จีน  เริ่มต้นที่ : 16900 บาท


รายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน บินตรงซัวเถา แต้จิ๋ว
ทัวร์จีน


ทัวร์จีน บินตรงซัวเถา แต้จิ๋ว 5 วัน 4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVPUB .FD850-851 บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล อีสระเยี่ยมญา

ประเภททัวร์ : ทัวร์จีน   ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จีน  ราคาประหยัด

สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเลจางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก – กรุงเทพ ฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

2018 มิ.ย. | 20,
2018 ส.ค. | 22,
2018 ก.ย. | 05, 06, 12, 14, 15, 19,
2018 ต.ค. | 10, 13, 17, 23, 24,
2018 พ.ย. | 02, 07, 21, 22,
2018 ธ.ค. | 13, 14,


ราคา ทัวร์จีน  เริ่มต้นที่ : 17999 บาท


รายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
ทัวร์จีน


ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน
โดย สายการบิน AIR ASIA X

รหัสทัวร์ : LVSPR .SHA001 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน XJ

ประเภททัวร์ : ทัวร์จีน   ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จีน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – มหานครเซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณหอฝั่งเจีย- หมู่บ้านใบชา หังโจว –หมู่บ้านผ้าไหม-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ไข่มุกน้ำจืด-ถนนกลางคืนฉงอันอู๋ซี-ซูโจว-วัดฉงหยวน- หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว ล่องเรือ-ร้านยาบัวหิมะ ช้อปปิ้งถนนนานกิง-Starbucks Reserve Roastery ใหญ่ที่สุดของโลก ชมวิวบนตึก Jinmao Tower-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว-ร้านหยก- ลอดอุโมงค์เลเซอร์- หาดไว่ทาน มหานครเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

2018 ต.ค. | 19,
2018 ธ.ค. | 28,
2018 ก.ค. | 26,
2018 มิ.ย. | 19,
2018 ก.ย. | 11,
2018 พ.ย. | 13,
2018 ธ.ค. | 05, 18,
2018 ส.ค. | 08,


ราคา ทัวร์จีน  เริ่มต้นที่ : 19900 บาท


รายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง
ทัวร์จีน


ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVPUB.FD588-589 เจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน ก.ย. - ต.ค. 61

ประเภททัวร์ : ทัวร์จีน   ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จีน  ราคาประหยัด

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน ซีอาน – ลั่วหยาง – ถ้ำผาหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู ลั่วหยาง – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – ถนนโบราณเจดีย์เหล็ก – เมืองเติงฟง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – เมืองซานเหมินเสีย หลิงเป่า – หลินถง – ร้านผ้าไหม – กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซี – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง - ถนนคนเดินอิสลาม เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – ร้านหยก – กำแพงเมืองโบราณ – วัดลามะ– ซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

2018 ก.ย. | 12, 13, 15,
2018 ต.ค. | 11, 12, 22,


ราคา ทัวร์จีน  เริ่มต้นที่ : 21999 บาท


รายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง
ทัวร์ฮ่องกง


ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD

รหัสทัวร์ : LVSPR .HKG001_ฮ่องกง...สุดคุ้ม_CX3_ AM-PM_2018

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง   ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTSวิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

2018 ก.ค. | 01,
2018 ส.ค. | 05, 26,
2018 ก.ย. | 09, 23,
2018 ต.ค. | 28,
2018 ก.ค. | 06, 20,
2018 ส.ค. | 11,
2018 ต.ค. | 13,


ราคา ทัวร์ฮ่องกง  เริ่มต้นที่ : 16900 บาท


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน JETSTAR ASIA AIRWAY

รหัสทัวร์ : LVPBC .2word_2017_12_27_05_0_39

ประเภททัวร์ : ทัวร์พม่า   ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์พม่า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- Mandalay Hill มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

2018 มิ.ย. | 30,
2018 ส.ค. | 04, 25,


ราคา ทัวร์พม่า  เริ่มต้นที่ : 7979 บาท


รายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ อมรปุระ
ทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ อมรปุระ 3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVPBC .3word_2017_12_27_05_0_59

ประเภททัวร์ : ทัวร์พม่า   ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์พม่า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-โรงงานทองคำเปลว-Mandalay Hill มัณฑะเลย์-ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

2018 ก.ค. | 21,
2018 ส.ค. | 25,


ราคา ทัวร์พม่า  เริ่มต้นที่ : 10900 บาท


รายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ อมรปุระ
ทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ อมรปุระ 4 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVPBC .6word_2018_04_09_11_0_52

ประเภททัวร์ : ทัวร์พม่า   ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์พม่า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ-วชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ Mandalay Hill มัณฑะเลย์-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-สะพานไม้อูเบ็ง-พุกาม (นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-เจดีย์ชเวซานดอร์ (ชมทะเลเจดีย์) พุกาม-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี เครื่องเขิน-มัณฑะเลย์ (นั่งรถ) ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-แวะชมเจดีย์หยก-สนามบินมัณฑะเลย์ กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

2018 มิ.ย. | 28,
2018 ส.ค. | 12, 16, 19, 23,
2018 ส.ค. | 09,


ราคา ทัวร์พม่า  เริ่มต้นที่ : 12800 บาท


รายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน NOK SCOOT

รหัสทัวร์ : LVPBC.word_v_666

ประเภททัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น  ราคาประหยัด

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมืองสนามบินนาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอะชิ โกเท็มบะ แฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ทุ่งลาเวนเดอร์-อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุวัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ อิออน มอลล์วัดนาริตะซัน- สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

2018 ก.ค. | 09,
2018 มิ.ย. | 20, 23, 24,
2018 ก.ค. | 01, 01, 01, 04, 04, 04, 07, 07, 07, 08, 08, 08, 10, 10, 10, 16, 16, 16, 18, 18, 18, 22, 22, 22, 24, 24, 24, 30, 30, 30,
2018 ส.ค. | 01, 05, 07, 13, 15, 19, 21, 26, 27,
2018 มิ.ย. | 22, 26,
2018 ก.ค. | 06, 12, 20,
2018 ส.ค. | 17, 23, 25,
2018 มิ.ย. | 28,
2018 ส.ค. | 29,
2018 ก.ค. | 28,
2018 ก.ค. | 27,
2018 ส.ค. | 09, 11,


ราคา ทัวร์ญี่ปุ่น  เริ่มต้นที่ : 17770 บาท


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์
ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน NOK SCOOT

รหัสทัวร์ : LVPBCword_2018_05_18_04_0_00

ประเภททัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น  ราคาประหยัด

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมืองสนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งตลาดอะเมโยโกะ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศูนย์วัฒนะธรรมชงชาโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า นมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu-Ami outlet-อิออน มอลล์วัดนาริตะซัน- สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

2018 ก.ย. | 02, 10, 16, 24,
2018 ก.ย. | 04, 12, 18, 26,
2018 ส.ค. | 30,
2018 ก.ย. | 06, 08, 142, 22, 28,
2018 ก.ย. | 30,
2018 ต.ค. | 02, 04, 06, 10,
2018 ต.ค. | 16, 18,
2018 ต.ค. | 20, 22,
2018 ต.ค. | 12, 14,


ราคา ทัวร์ญี่ปุ่น  เริ่มต้นที่ : 23888 บาท


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชิบูย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชิบูย่า 5 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน AIR ASIA X

รหัสทัวร์ : LVPBC.word_2018_04_28_09_0_53

ประเภททัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น  ราคาประหยัด

กรุงเทพ-นาริตะวัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชิมไข่ดำที่หุบเขา-โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสุดเพลินโกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต *อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์*ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือลาเวนเดอร์ อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุพระราชวังอิมพีเรียล-สะพานแว่นตา-ศาลเจ้าเมจิ-พาชมย่านดังฮาราจุกุ-ชิบูย่า-ช้อปปิงโอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้นาริตะ-กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

2018 มิ.ย. | 21,


ราคา ทัวร์ญี่ปุ่น  เริ่มต้นที่ : 23999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวเต็ม ไม่มี FREE DAY
ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวเต็ม ไม่มี FREE DAY 5 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน NOK SCOOT

รหัสทัวร์ : LVPBC word_2018_05_10_04_0_54

ประเภททัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น  ราคาประหยัด

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมืองสนามบินนาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอะชิ โกเท็มบะ แฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ทุ่งลาเวนเดอร์-อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุวัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ อิออน มอลล์วัดนาริตะซัน- สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

2018 ก.ค. | 26,


ราคา ทัวร์ญี่ปุ่น  เริ่มต้นที่ : 27999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด บินหรู TG
ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด บินหรู TG 5 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVPBCword_2018_05_10_04_0_22

ประเภททัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิชิโทเซ่-เมืองอาซาฮิคาวะ หมุ่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ-อิออนมอลล์เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ สวนชิคิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า ฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ โรงงานชีส อิออนมอลล์โรงงานชอคกาแลต คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอ้าท์เลท ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะซัปโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

2018 ก.ค. | 02,
2018 มิ.ย. | 30,
2018 ก.ค. | 05, 06, 08,
2018 ก.ค. | 12,


ราคา ทัวร์ญี่ปุ่น  เริ่มต้นที่ : 29999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอ้โห..ดอกไม้หลากสี
ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอ้โห..ดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน AIR ASIA X

รหัสทัวร์ : LVSPR HOK 002_HOKKAIDO FURANO SAPPORO 5D3N_JUL 2018_XJ (1)

ประเภททัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเซะ) - เมืองฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ/คามิยุเบ็ทสึ - ทุ่งดอกไม้ – เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาวา - ช้อปปิ้ง อิออนพลาซ่า เมืองอาซาฮิคาวา - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – HELLO KITTY CAFÉ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้อปปิ้งย่านทานูกิ โคจิ ซับโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ต ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

2018 ก.ย. | 05, 26,
2018 ก.ค. | 06,
2018 ส.ค. | 09, 10,
2018 ก.ค. | 27,


ราคา ทัวร์ญี่ปุ่น  เริ่มต้นที่ : 33900 บาท


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVPBC .4.word_2018_05_19_14_0_19

ประเภททัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น  ราคาประหยัด

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิวัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ตลาดอะเมโยโกะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้ง สุดเพลินอะเมโยโกะภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ศูนย์วัฒนธรรมชงชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกย่า-ข้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้า-ดิวตี้ฟรี-เอ๊กซ์โปซิตี้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

2018 พ.ย. | 02,
2018 พ.ย. | 09, 15, 22, 30,
2018 ต.ค. | 26,
2018 ต.ค. | 11, 13, 19,


ราคา ทัวร์ญี่ปุ่น  เริ่มต้นที่ : 39888 บาท


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5D3N 5 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVPBC.2.word_2018_05_25_07_0_59

ประเภททัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-เก็บแอปเปิ้ล ที่สวนผลไม้-จุดชมวิวซาอิโระคลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานชอคโกแลต ซัปโปโร-อิสระ ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมือง-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-อาคารว่าการของฮอกไกโดหลังเก่า-JTC-มิตซุยเอ้าเล็ทซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

2018 พ.ย. | 03,
2018 พ.ย. | 02,
2018 ต.ค. | 31,
2018 ต.ค. | 25,
2018 ต.ค. | 23,


ราคา ทัวร์ญี่ปุ่น  เริ่มต้นที่ : 39999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVPBC .3.word_2018_05_19_14_0_54

ประเภททัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น  ราคาประหยัด

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนาริตะ-อิบารากิ-อุชิกุ ไดบุสึ-ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค-นิกโก้ นิกโก-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจิ-มิตซุย เอ้าท์เลตบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซนภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-ทะเลสาบ ฮามานะ-นาโกย่า-ข้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า – เกียวโต-คินคะคุจิ - ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี เอ๊กซ์โปซิตี้ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) –ช้อปปิ้งชินไซบาชิ- สนามบินคันไซ-โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

2018 พ.ย. | 17,
2018 ต.ค. | 17, 24, 31,
2018 พ.ย. | 07, 14, 28,
2018 ต.ค. | 10, 12,


ราคา ทัวร์ญี่ปุ่น  เริ่มต้นที่ : 42999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์รัสเซีย

สนใจ ทัวร์รัสเซีย ท่องเที่ยวรัสเซีย  โทร. 02-7349776ทัวร์ยุโรป

สนใจ ทัวร์ยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป  โทร. 02-7349776ทัวร์บาหลี

สนใจ ทัวร์บาหลี ท่องเที่ยวบาหลี  โทร. 02-7349776ทัวร์มัลดีฟส์

ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์มัลดีฟส์


ทัวร์มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVPBC 5word_2018_04_26_09_0_41

ประเภททัวร์ : ทัวร์มัลดีฟส์   ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก ทัวร์มัลดีฟส์  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ –มาเล่ย์ – Club Med อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัยClub Med – มาเล่ย์ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มัลดีฟส์

2018 ส.ค. | 31,
2018 ก.ย. | 28,
2018 ส.ค. | 12,
2018 ก.ค. | 14,
2018 ต.ค. | 21,
2018 ก.ค. | 28,
2018 ก.ค. | 27,


ราคา ทัวร์มัลดีฟส์  เริ่มต้นที่ : 30700 บาท


รายละเอียด ทัวร์มัลดีฟส์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์มัลดีฟส์


ทัวร์มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVPBC .6word_2018_04_27_03_0_43

ประเภททัวร์ : ทัวร์มัลดีฟส์   ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก ทัวร์มัลดีฟส์  ราคาประหยัด

ของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ของการเดินทางสนุกสนานกับกิจกรรมในโรงแรมมัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มัลดีฟส์

2018 ส.ค. | 31,
2018 ก.ย. | 28,
2018 ส.ค. | 12,
2018 ต.ค. | 21,
2018 ก.ค. | 28,
2018 ก.ค. | 27,


ราคา ทัวร์มัลดีฟส์  เริ่มต้นที่ : 51700 บาท


รายละเอียด ทัวร์มัลดีฟส์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์โครเอเชีย

สนใจ ทัวร์โครเอเชีย ท่องเที่ยวโครเอเชีย  โทร. 02-7349776

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ