ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ทัวร์กุ้ยหลิน กับ บริษัททัวร์กุ้ยหลิน Life voyage travel ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก


ทัวร์กุ้ยหลิน


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซัว แหย่าซาน 5D4N
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

รหัสทัวร์ : KWL01-6D5N-KQ

ประเภททัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน  ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก  ทัวร์กุ้ยหลิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ-กวางเจา-เหอโจวเหอโจว-หยางซั่ง-ถ้ำเงิน-ล่องแม่น้ำลี่เจียง(ครึ่งสาย)-จินจงซานเหอโจว-ถ้ำฟงหยู-กุ้ยหลิน-ร้านชา-เขาเหยาซาน-ร้านไข่มุกกุ้ยหลิน-ล่องเรือชมเขางวงช้าง-บัวหิมะ-โรงงานผ้าไหม-ช้อบปิ้งกุ้ยหลิน-ล่องเรือชมเขางวงช้าง-บัวหิมะ-โรงงานผ้าไหม-ช้อบปิ้ง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน


ราคาทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์กุ้ยหลิน


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน พัหหยางซั่ว 2 คืน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAY

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน  ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก  ทัวร์กุ้ยหลิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ- กุ้ยหลินกุ้ยหลิน-อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-กระเช้าเขาเหยาซาน(พิเศษ...โชว์ Dream Light Lijiang)กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดชิงเชอ-โชว์ชาวจ้วง-เจดีย์เงิน ทอง กุ้ยหลิน-ภูเขาฝูโป-เขางวงช้าง-หยังซั่ว หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถ้ำเงิน-ถนนซีเจียหยังซั่ว-เมืองลับแล-กุ้ยหลิน-อิสระช้อปปิ้ง-เมืองจำลองสมัยซ่ง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน


ราคาทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์กุ้ยหลิน


ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซินเจิ้น กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
6 วัน4 คืน
โดย สายการบิน Shenzhen Airlines

รหัสทัวร์ : LV SS เซินเจิ้น-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 4 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน  ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก  ทัวร์กุ้ยหลิน  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิเซินเจิ้น –"Lotus Mountain Park" - นั่งรถไฟความเร็วสูง – กุ้ยหลิน – เขางวงช้าง - เจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ไม่รวมขึ้นชม) กระเช้าเหยาซาน – ประตูโบราณกูหนานเหมิน - โชว์ MIRAGE GUILIN กุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง หยางซั่ว – กุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งกุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง – กวางเจา – เซิ้นเจิ้น - หล่อหวูเซ็นเตอร์ - ตลาดตงเหมิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน


ราคาทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์กุ้ยหลิน


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LV SS กุ้ยหลิน...หลงเซิ่น - หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน  ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก  ทัวร์กุ้ยหลิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน เมืองหลงเซิ่น – หมู่บ้านชาวจ้วง – แปลงนาขั้นบันไดจินเชอ – กุ้ยหลินกุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง หยางซั่ว – กุ้ยหลิน - วัดเหนินเหยิน – เขางวงช้าง – DREAM LIKE LIJIANG เขาเหยาซาน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง – ทะเลสาบซานหู ทะเลสาบหรงหู – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน


ราคาทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์กุ้ยหลิน


ทัวร์จีน เซินเจิ้น - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว 6 วัน 4 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
7 วัน4 คืน
โดย สายการบิน Shenzhen Airlines

รหัสทัวร์ : LV SS เซินเจิ้น - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว 6 วัน 4 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ประเภททัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน  ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก  ทัวร์กุ้ยหลิน  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ เซินเจิ้น – กระเช้าเหยาซาน – ประตูโบราณกูหนานเหมิน - โชว์ MIRAGE GUILIN กุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง หยางซั่ว – กุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งกุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง – กวางเจา – เซิ้นเจิ้น - หล่อหวูเซ็นเตอร์ - ตลาดตงเหมิน – กรุงเทพฯกรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน


ราคาทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์กุ้ยหลิน


ัทัวร์จีน กุ้ยหลิน - หยังซั่ว - หลงเซิ่น
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LV HD (KWL001)_กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-หลงเซิ่น_6_วัน_5_คืน_(CZ)_ปรับราคา_17,900.-_

ประเภททัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน  ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก  ทัวร์กุ้ยหลิน  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ถ่ายรูปด้านนอก)กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น -นาขั้นบันไดหลงจี๋ - กุ้ยหลิน - ร้านผ้าไหม - เมืองจำลองซ่งกุ้ยหลิน - หยังซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน ถ้ำเทียนกง - ร้านชา - ถนนฝรั่งหยั่งซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) - เมืองลับแล - กุ้ยหลิน - ร้านบัวหิมะ - โชว์ Dream Like Lijiangสวนเขางวงช้าง - ร้านหยก - กระเช้าเหยาซาน - ร้านใยไผ่ไหม - ตลาดใต้ดิน - ถนนคนเดินกุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน


ราคาทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์กุ้ยหลิน


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หยังซั่ว
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LV HD (KWL002)_กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-อาบน้ำแร่_6_วัน_5_คืน_(CZ)_ปรับราคา16,900.-_

ประเภททัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน  ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก  ทัวร์กุ้ยหลิน  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง (รวมรถแบต) - ร้านบัวหิมะ - จินจงซาน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - โชว์กลุ่มน้อยจินจงซาน - ถ้ำหยงฟุ - หยั่งซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) - ร้านชา - ถนนฝรั่งหยั่งซั่ว - ถ้ำเงิน - กุ้ยหลิน - วัดเหนินเหยิน - ร้านผ้าไหม - โชว์ Dream Like Lijiangกุ้ยหลิน - กระเช้าเหยาซาน - ร้านหยก - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ถ่ายรูปด้านนอก) - ร้านใยไผ่ไหม - ตลาดใต้ดิน - ถนนคนเดินกุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน


ราคาทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์กุ้ยหลิน


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVSS กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน  ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก  ทัวร์กุ้ยหลิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน เมืองหลงเซิ่น – หมู่บ้านชาวจ้วง – แปลงนาขั้นบันไดจินเชอ – กุ้ยหลินกุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง - ถนนฝรั่ง หยางซั่ว – กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง – โชว์ DREAM LIKE LIJIANG เขาเซียงกง – ประตูโบราณกูหนานเหมิน– ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - โชว์ ELEPHANT LEGEND กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน


ราคาทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์กุ้ยหลิน


ทัวร์จีน เซินเจิ้น - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน Shenzhen Airlines

รหัสทัวร์ : LVSS เซินเจิ้น-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 18900

ประเภททัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน  ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก  ทัวร์กุ้ยหลิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – เซินเจิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูง – กุ้ยหลิน - ถนนคนเดินเจิ้นหยางเจีย กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง – โชว์ DREAM LIKE LIJIANG กุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง - ถนนฝรั่ง หยางซั่ว – กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง – ประตูโบราณกูหนานเหมิน– ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - โชว์ ELEPHANT LEGEND กุ้ยหลิน – เจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ไม่รวมขึ้นชม) - นั่งรถไฟความเร็วสูง – เซิ้นเจิ้น เซิ้นเจิ้น – "Lotus Mountain Park" - หล่อหวูเซ็นเตอร์ - ตลาดตงเหมิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน


ราคาทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์กุ้ยหลิน


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องแม่น้ำอวี้หลง 4 วัน 3 คืน
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD

รหัสทัวร์ : LVSS กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องแม่น้ำอวี้หลง 4 วัน 3 คืน 14900

ประเภททัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน  ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก  ทัวร์กุ้ยหลิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน – หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง ถ้ำเงิน – ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง – กุ้ยหลิน - โชว์ DREAM LIKE LIJIANGกุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND - เจดีย์เงิน เจดีย์ทองประตูโบราณกูหนานเหมิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน


ราคาทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ