ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน เฉินตู ซีหลิง ไห่โหลวโกว 6 วัน 5 คืน


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์จีน เฉินตู ซีหลิง ไห่โหลวโกว 6 วัน 5 คืน สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพฯ - เฉิงตู – ภูเขาหิมะซีหลิง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซีหลิงยอดสุริยันจันทรา - กิจกรรมสกีหิมะซีหลิงซาน – เฉินตูอุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา – ธารน้ำแข็งพันปี “ไห่โหลวโกว” เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากากศาลเจ้าสามก๊ก – อาหารสมุนไพรตุ๋นยาจีน - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ ราคาถูก ราคา ทัวร์ ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์จีน เฉินตู ซีหลิง ไห่โหลวโกว 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เฉิงตู – ภูเขาหิมะซีหลิง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซีหลิง

ทัวร์ วันที่ 2 ยอดสุริยันจันทรา - กิจกรรมสกีหิมะซีหลิงซาน – เฉินตู

ทัวร์ วันที่ 3 อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว

ทัวร์ วันที่ 4 นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา – ธารน้ำแข็งพันปี “ไห่โหลวโกว”

ทัวร์ วันที่ 5 เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ทัวร์ วันที่ 6 ศาลเจ้าสามก๊ก – อาหารสมุนไพรตุ๋นยาจีน - กรุงเทพฯอัตรานี้รวม

  • อัตรานี้รวม
  • - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
  • - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าอาหาร-เครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
  • - ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่าน / 1 ห้อง ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก./ ท่าน
  • - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย 4 วันทำการ)
  • - ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) เงื่อนไขตามที่กรมธรรม์กำหนด


  อัตรานี้ไม่รวม

   • อัตรานี้ไม่รวม
   • • ค่าทำหนังสือเดินทาง และเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
   • • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
   • • ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดคบริการ
   • • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
   • • ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก ที่ลานสกี
   • • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน/วัน/คน // คนขับรถ วันละ 10 หยวน/วัน/ท่าน เช่น เดินทาง 6 วัน รวมทั้งหมดจะเป็น 120 หยวน ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ