ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ทัวร์ซีอาน กับ บริษัททัวร์ซีอาน Life voyage travel ท่องเที่ยวซีอาน ทัวร์ซีอาน ราคาถูก


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน ซีอาน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน SICHUAN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVCSXIY3U02 ซีอาน เกี๊ยวทอด ลั่วหยาง

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ-ซีอานซีอาน-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-เมืองเติงเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟูเติงเฟิง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-เขาหัวซานผ่านชมเขาหัวซาน-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) -ร้านหมอนยางพารา-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ร้านผ้าไหมกำแพงเมืองโบราณ-วัดลามะ-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี - โชว์ราชวงศ์ถังซีอาน-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคา ทัวร์ซีอาน  เริ่มต้นที่ : 18899 บาท


รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน เจิ้งโจว ไคเฟิง เส้าหลิน ลั่วหยาง ซีอาน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : XIY01-6D5N-CZ

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-ตลาด 2.7เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมินลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า-ตลาดอิสลามซีอาน-เจดียห่านป่าใหญ่-พิพิธภัณฑ์วังต้าหมิงกง-อาหารเกี้ยว-โชว์ราชวงศ์ถังซีอาน-กำแพงเมือง-สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง สุสานจิ๋นซี วัดเส้าหลิน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVPL ซีอาน ลั่วหยาง สุสานจิ๋นซี วัดเส้าหลิน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ-ซีอานซีอาน-ลั่วหยาง(รถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟูมรดกโลกถ้ำหลงเหมิน-ร้านพุทราจีน-ศาลเจ้ากวนอู พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้า-สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-ร้านผ้าไหมกำแพงเมืองซีอาน-ร้านหยก-วัดฉือเอิน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-วัดลามะ-ซีอาน-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVNH CZ discovery เจิ้งโจว-ซีอาน 6 วัน ก.ค.-ก.ย. 56 ราคา 32,900

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-สวนแม่น้ำเหลืองเจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมินลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า-ตลาดอิสลามซีอาน-เจดียห่านป่าใหญ่-พิพิธภัณฑ์วังต้าหมิงกง-อาหารเกี้ยว-โชว์ราชวงศ์ถัง ซีอาน-พิพิธภัณฑ์ส่านซี-กำแพงเมือง-สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน อลังการเหอหนาน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVWK -FD เจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน เส้าหลิน รถไฟความเร็วสูง2ขา ม.ค.-มี.ค.57 update

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน ซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำประตูมังกรมรดกโลก “หลงเหมินสือคู”(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลเจ้ากวนอูอุทยานหยุนไถซาน – เติงเฟิง วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ – ถนนคนเดินซีต้าเจีย – จัตุรัสหอกลอง – เกี๊ยวซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : lvwk (FD) เจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง2ขา เดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ราคา 33900-.

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน - วัดลามะ – กำแพงเมืองซีอาน ซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำประตูมังกรมรดกโลก “หลงเหมินสือคู”(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลเจ้ากวนอูอุทยานหยุนไถซาน – เติงเฟิง วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ – ถนนคนเดินซีต้าเจีย – จัตุรัสหอกลอง – เกี๊ยวซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน อลังการเหอหนาน จีน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVNH FD เจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน รถไฟความเร็วสูง2ขา

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน – วัดลามะซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำประตูมังกรมรดกโลก “หลงเหมินสือคู”(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลเจ้ากวนอูอุทยานหยุนไถซาน – ซิงมี่ วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ – ถนนคนเดินซีต้าเจีย – จัตุรัสหอกลอง – เกี๊ยวซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์ซีอาน จีน ลั่วหยาง เส้าหลิน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVNH FDเจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน รถไฟความเร็วสูง 5 วัน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน ซีอาน - ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู - ลั่วหยาถ้ำประตูมังกรมรดกโลก “หลงเหมินสือคู” – ศาลเจ้ากวนอู – ซันเหมินเสียกองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – สุสานจิ๋นซี – ช้อปปิ้งอิสระ – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง – โชว์ราชวงศ์ถังเจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – ซีอาน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน อลังการเหอหนาน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVWK- FDเจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน รถไฟความเร็วสูง

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน – วัดลามะ ซีอาน - ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู - ลั่วหยางถ้ำประตูมังกรมรดกโลก “หลงเหมินสือคู” – ศาลเจ้ากวนอู - ซันเหมินเสียกองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – สุสานจิ๋นซี – ช้อปปิ้งอิสระ – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง – โชว์ราชวงศ์ถังเจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – ซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVSS เจิ้งโจวไคฟงเส้าหลิน ลั่วหยางซีอาน 6 วัน 5 คืน jan-mar16

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว – ตลาด 2.7เจิ้งโจว – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – ซินหมี่ซินหมี่ – เติงฟง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – วัดถ้ำหลงเหมิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง- ซีอาน ซีอาน – เจดียห่านป่าใหญ่ – พระราชวังต้าหมิงกง – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซีซีอาน – สุสานทหารม้า – จัตุรัสหอกลองจัตุรัสหอระฆัง – อาหารเกี๊ยว – โชว์ราชวงศ์ถังซีอาน – กำแพงเมืองซีอาน – กวางเจา – สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LV CS เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว – ตลาด 2.7เจิ้งโจว – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – ซินหมี่ซินหมี่ – เติงฟง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – วัดถ้ำหลงเหมิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง- ซีอาน ซีอาน – เจดียห่านป่าใหญ่ – พระราชวังต้าหมิงกง – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซีซีอาน – สุสานทหารม้า – จัตุรัสหอกลองจัตุรัสหอระฆัง – อาหารเกี๊ยว – โชว์ราชวงศ์ถังซีอาน – กำแพงเมืองซีอาน – กวางเจา – สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน Shenzhen Airlines

รหัสทัวร์ : LV CS ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซีอานซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน – สุสานขุนพลกวนอู –ชมดอกโบตั๋น- เจียวจ้อเมืองเจียวจ้อ - อุทยานหยุนไถซาน – เมืองซินหมี่เมืองซินหมี่ - เติงฟง - วัดเส้าหลิน – ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – ซีอานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี – จัตุรัสหอกลอง – จัตุรัสหอระฆัง – ตลาดอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง ซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์วันหยุด2559 สงกรานต์ ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน JETSTAR ASIA AIRWAY

รหัสทัวร์ : LV CS ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซีอานซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน – สุสานขุนพลกวนอู –ชมดอกโบตั๋น- เจียวจ้อเมืองเจียวจ้อ - อุทยานหยุนไถซาน – เมืองซินหมี่เมืองซินหมี่ - เติงฟง - วัดเส้าหลิน – ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – ซีอานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี – จัตุรัสหอกลอง – จัตุรัสหอระฆัง – ตลาดอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง ซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์วันหยุด2559 สงกรานต์ เจิ้งโจว ไคฟง ลั่วหยาง ซีอาน 6 วัน 4 คืน
6 วัน4 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LV SPR XIA001 ซีอาน เจิ้งโจว ไคฟง 12-17 APR 12 # 34,900.-.doc

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ - เจิ้งโจว - ล่องแม่น้ำฮวงโหว - ศาลไคฟง - ศาลามังกร - เจดีย์เหล็ก ไคฟง - เติงฟง - อารามเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - การแสดงกังฟู - สวนดอกโบตั๋น - ลั่วหยาง ลั่วหยาง - ถ้ำประตูศิลามังกร - อนุสรณ์ที่ระลึก กวนอู - ซีอาน กองทัพทหารจิ๋นซี – พระราชวังต้าหมิง - การแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านฟ้า - กำแพงโบราณ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์วันหยุด2559 สงกรานต์บินตรงเจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 6 วัน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LV PD บินตรง(เหมาลำ)เจิ้งโจว - ซีอาน 12-17 เมย.59

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กลางคืนวันที่ 12 เม.ย.2559)เจิ้งโจว – ลั่วหยาง – ถ้ำหินประตูมังกรหลงเหมิน (รวมรถกอล์ฟ) –สวนดอกโบตั๋น - เมืองหลิงเป่าเมืองซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทัพดินเผา (รวมรถกอล์ฟ) – ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อ “เกี๊ยวน้ำซีอาน” – ชมโชว์ราชวงศ์ถังเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน – ชมจัตุรัสหอระฆัง – ช้อปปิ้งถนนอิสลามนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู เมืองเติงฟง – อุทยานหยุนไถซาน(นั่งรถอุทยาน) – เจิ้งโจว – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน เจิ้งโจว – ซีอาน – ลั่วหยาง – หยุนไถซาน 6 วัน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LV WM (CZ) เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง เพิ่มหยุนไถซาน เมษายน - มิถุนายน 2559 36,900.-.doc

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว – อิสระช้อปปิ้งจัตุรัส เจิ้งโจว – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – เจิ้งโจวเจิ้งโจว – เจียวจั้ว – อุทยานหยุนไถซาน – เมืองเติงฟงเติงฟง – วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – การแสดงกังฟู – ลั่วหยาง – ถ้ำหลงเหมินสือคู – รถไฟความเร็วสูง – ซีอานพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถไฟฟ้า)–จัตุรัสหอกลอง–จัตุรัสหอระฆัง–โชว์ราชวงศ์ถังกำแพงเมืองโบราณ – ซีอาน – กวางเจา – สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน ซีอาน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVML CZ ซีอาน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-ตลาด 27เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมินลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า-ตลาดอิสลามซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-พิพิธภัณฑ์วังต้าหมิงกง-อาหารเกี้ยว-โชว์ราชวงศ์ถังซีอาน-กำแพงเมือง-สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ซีอาน


ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LVPUB.FD588-589 เจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน ก.ย. - ต.ค. 61

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน  ทัวร์ซีอาน ราคาถูก  ทัวร์ซีอาน  ราคาประหยัด

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน ซีอาน – ลั่วหยาง – ถ้ำผาหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู ลั่วหยาง – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – ถนนโบราณเจดีย์เหล็ก – เมืองเติงฟง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – เมืองซานเหมินเสีย หลิงเป่า – หลินถง – ร้านผ้าไหม – กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซี – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง - ถนนคนเดินอิสลาม เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – ร้านหยก – กำแพงเมืองโบราณ – วัดลามะ– ซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคาทัวร์ซีอาน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ