ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ทัวร์ต่างประเทศ กับบริษัททัวร์ต่างประเทศ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ ราคาพิเศษ

รายการทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล จำกัด

ทัวร์จีน เฉินตู คานาสือ
ทัวร์เฉินตูคานาสือ

ทัวร์จีน เฉินตู คานาสือ
8 วัน 7 คืน
โดย สายการบิน SICHUAN AIRLINES

ประเภททัวร์ : ทัวร์เฉินตูคานาสือ ทัวร์เฉินตูคานาสือ ราคาถูก ทัวร์เฉินตูคานาสือ ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตูเฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้าปาจา-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียงอูหลู่มู่ฉี-เมืองปู้เอ่อจิน-ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่-ธารน้ำห้าสีเมืองปู้เอ่อจิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-ชนเผ่าถูหว่า-ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือ-ทะเลสาบวงพระจันทร์-ทะเลสาบมังกรหลับ-ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ-ศาลาชมปลา-เมืองปู้เอ่อจินเมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขาน้ำมันสีดำ-เมืองขุยคุนแกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตูเฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตูคานาสือ


ราคา ทัวร์เฉินตูคานาสือ เริ่มต้นที่ : 42999 บาท


รายละเอียด ทัวร์เฉินตูคานาสือ โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ
ทัวร์จีน ซัวเถา

ทัวร์จีน บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ
5 วัน 4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

ประเภททัวร์ : ทัวร์จีน ซัวเถา ทัวร์จีน ซัวเถา ราคาถูก ทัวร์จีน ซัวเถา ราคาประหยัด

สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเลจางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก – กรุงเทพ ฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน ซัวเถา


ราคา ทัวร์จีน ซัวเถา เริ่มต้นที่ : 16999 บาท


รายละเอียด ทัวร์จีน ซัวเถา โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน ซีอาน
ทัวร์ซีอาน

ทัวร์จีน ซีอาน
6 วัน 5 คืน
โดย สายการบิน SICHUAN AIRLINES

ประเภททัวร์ : ทัวร์ซีอาน ทัวร์ซีอาน ราคาถูก ทัวร์ซีอาน ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ-ซีอานซีอาน-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-เมืองเติงเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟูเติงเฟิง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-เขาหัวซานผ่านชมเขาหัวซาน-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) -ร้านหมอนยางพารา-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ร้านผ้าไหมกำแพงเมืองโบราณ-วัดลามะ-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี - โชว์ราชวงศ์ถังซีอาน-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน


ราคา ทัวร์ซีอาน เริ่มต้นที่ : 18899 บาท


รายละเอียด ทัวร์ซีอาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อิโต-ฟูจิ
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อิโต-ฟูจิ
5 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – โตเกียว – แช่ออนเซ็น (แบบส่วนตัว)ภูเขาฟูจิ - ล่องทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - วัดอาซะกุซ่าโตเกียว – อิสระฟรีช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียวตลอดทั้งวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล - ห้างอิออน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น


ราคา ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์มองโกเลีย จีน ทัวร์มองโกล 7D5N
ทัวร์ทัวร์มองโกเลีย ทัวร์จีน

ทัวร์มองโกเลีย จีน ทัวร์มองโกล 7D5N
7 วัน 5 คืน
โดย สายการบิน AIR CHINA

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์มองโกเลีย ทัวร์จีน ทัวร์ทัวร์มองโกเลีย ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์ทัวร์มองโกเลีย ทัวร์จีน ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปักกิ่ง –สวนเป๋ยไห่ (นั่งเรือ) – สามล้อหูถง (รอบ 1 ชั่วโมง) – ฮูเหอเฮ่าเทอะฮูเหอเฮ่าเทอะ (โฮฮอท)–วัด 5 เจดีย์–วัดต้าเจา-สุสานหวังเจาจวินฮูเหอเฮ่าเทอะ (โฮฮอท)–ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้น–ชมมวยปล้ำ-แข่งม้าเก๋อเกิ้นถ่าลา - สุสานเจงกีสข่าน-ตงเซิ่งตงเซิ่ง – เสี่ยงซาวาน - อู่ตังเจา – เปาโถวเปาโถว – ปักกิ่ง – ตลาดรัสเซีย – สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์มองโกเลีย ทัวร์จีน


ราคา ทัวร์ทัวร์มองโกเลีย ทัวร์จีน เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์มองโกเลีย ทัวร์จีน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญีปุ่น HOKKAIDO SNOW MOBILE
ทัวร์

ทัวร์ญีปุ่น HOKKAIDO SNOW MOBILE
6 วัน 4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

ประเภททัวร์ : ทัวร์ ทัวร์ ราคาถูก ทัวร์ ราคาประหยัด


กำหนดการเดินทาง ทัวร์


ราคา ทัวร์ เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม เหนือ

ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง
4 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน JETSTAR AIRWAY

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์เวียดนาม เหนือ ทัวร์ทัวร์เวียดนาม เหนือ ราคาถูก ทัวร์ทัวร์เวียดนาม เหนือ ราคาประหยัด

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย วันที่สอง สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – Tran Quoc Pagoda – เดินทางสู่ฮาลอง – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านจิวเวลรี่ – ร้าน ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่วันที่สาม ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ศูนย์หัตถกรรมคนพิการ – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้งตลาดย่านการค้า 36 สาย– หุ่นกระบอกน้ำ วันที่สี่ ฮานอย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์เวียดนาม เหนือ


ราคา ทัวร์ทัวร์เวียดนาม เหนือ เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์เวียดนาม เหนือ โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน กวางเจา เทรดแฟร์ บินตรง
ทัวร์ทัวร์กวางเจา

ทัวร์จีน กวางเจา เทรดแฟร์ บินตรง
5 วัน 4 คืน
โดย สายการบิน KENYA AIRWAYS LIMITED

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์กวางเจา ทัวร์ทัวร์กวางเจา ราคาถูก ทัวร์ทัวร์กวางเจา ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – กวางเจาดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th (ต่อ) – ถนนปักกิ่งดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th (ต่อ) – ช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่วภูเขาดอกบัว – ช้อปปิ้งที่ย่านถนนอิเต๋อลู่ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์กวางเจา


ราคา ทัวร์ทัวร์กวางเจา เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์กวางเจา โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อิโต-ฟูจิ
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อิโต-ฟูจิ
4 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นาริตะ นาริตะ – โตเกียว - ผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่า - แช่ออนเซ็น (แบบส่วนตัว) ภูเขาฟูจิ - ล่องทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุโตเกียว – อิสระฟรีช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียวตลอดทั้งวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น


ราคา ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์มาเลเซีย 3D2N-LH
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย 3D2N-LH
3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน LUFTHANSA SERVICES

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ - นมัสการเทพเจ้าฮินดู -ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย


ราคา ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี
ทัวร์ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี
5 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน EMIRATES AIRLINES

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์ดูไบ ทัวร์ทัวร์ดูไบ ราคาถูก ทัวร์ทัวร์ดูไบ ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ดูไบ กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Emirates Palace - Ferrari World – ดูไบ – ขึ้นตึก Burj Khalifa ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk - Mall of the Emirates – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ล่องเรือ Abra Ride – ตลาดทอง – รถไฟ Monorail – Atlantis The Palm - สนามบิน กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์ดูไบ


ราคา ทัวร์ทัวร์ดูไบ เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์ดูไบ โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3D2N
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3D2N
3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ทัวร์ทัวร์เวียดนาม ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ - ฮานอย - ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุงนั่งสามล้อ-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนนชอบปิ้ง 36 สาย -โชว์หุ่นกระบอกน้ำสุสานโอจิมินห์-วัดเสาเดียว-วิหารวรรณกรรม- กลับกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์เวียดนาม


ราคา ทัวร์ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์เวียดนาม โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ อินเดียและเนปาล
ทัวร์ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล

ทัวร์ นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ อินเดียและเนปาล
8 วัน 7 คืน
โดย สายการบิน TIGER AIR

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ราคาถูก ทัวร์ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – โกลกาตาร์- ราชคฤห์ - นาลันทานาลันทา – ปัตนะ - ไวสาลี ไวสาลี - ลุมพินีลุมพินี - กุสินารากุสินารา -พาราณสี พาราณสี – พุทธคยาพุทธคยา - โกลกัลตาร์ โกลกัลตาร์ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล


ราคา ทัวร์ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

PROMOTION แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ เดินทางได้ตลอดเดือน 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 55
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์

PROMOTION แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ เดินทางได้ตลอดเดือน 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 55
3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAY

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์มัลดีฟส์ – อิสระมัลดีฟส์ – ทัวร์ชมเมืองมาเล่ย์- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์


ราคา ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์อียิปต์ ไคโร อเลกซานเดรีย 6D3N
ทัวร์ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ ไคโร อเลกซานเดรีย 6D3N
6 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน EGYPT AIR

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทัวร์อียิปต์ ราคาถูก ทัวร์ทัวร์อียิปต์ ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิ – ไคโร – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ป้อมปราการซิทาเดล สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า – เมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง – เมืองโบราณซัคคาร่า - ล่องเรือทานอาหารพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เมืองอเล็กซานเดรีย – หอสมุดอเล็กซานเดรีย – อุโมงค์คาตาคอมส์ – เสาปอมเปย์ - กระดาษปาปีรุสพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่านเอลคาลีลี - เดินทางกลับไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์อียิปต์


ราคา ทัวร์ทัวร์อียิปต์ เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์อียิปต์ โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา

ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย
5 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา ราคาถูก ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – นิกัมโบนิกัมโบ - ดัมบุลล่า - GOLDEN ROCK TEMPLE – โพลอนนาลูว่า – วิหารวะฏะดาเก - วิหารกาล สิกิริยา – ภูเขาสิงโต – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ – สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนิยา – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้งของที่ระลึก กรุงเทพฯ โคลัมโบ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา


ราคา ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์เฉินตู ลาซา ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก 7 วัน
ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู

ทัวร์เฉินตู ลาซา ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก 7 วัน
7 วัน 5 คืน
โดย สายการบิน AIR CHINA

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู ราคาถูก ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิเฉินตู - ลาซาลาซา- พระราชวังโปตาลา – วัดโจคังใหญ่- ช้อปปิ้งสินค้าบนถนนแปดเหลี่ยมพระราชวังฤดูร้อนนอร์ปู้หลินข่า – อารามเซรา - อารามฉือปั้งลาซา (นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก )อยู่บนรถไฟผ่านเมืองเก้อเอ๋อมู่ –ทะเลสาปชิงไห่-ถึงซีหนิง-ถาเอ๋อซื่อ-บินกลับเฉินตูเฉินตู-ศาลเจ้าสามก๊ก-ตลาดอุโมงค์-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู


ราคา ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์์ทิเบต ทัวร์เฉินตู โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า
5 วัน 4 คืน
โดย สายการบิน DRUK AIR

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ทัวร์ภูฏาน ราคาถูก ทัวร์ทัวร์ภูฏาน ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ - พาโร – พาโรซ่ง – ทั๊กซังคาเฟ่ - ทิมพูทิมพู –ตลาดเช้า –บัลลังทองของกษัตริย์จิกมี่ – มหาสถูปชอเต็น – ปูนาคา ปูนาคา (Punakha) - ชมเทศกาลเชจู บำธรรมมะ - วังดีโปดรัง – วัดชิมิลาคางพูนาคา ชมภาพปักพระบท - ทิมพู – พาโร – งานเลี้ยงพาโร - กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์ภูฏาน


ราคา ทัวร์ทัวร์ภูฏาน เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์ภูฏาน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน ครบสูตร เมืองแห่งสายน้ำและภูเขา นครฉงชิ่ง
ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์จีน ครบสูตร เมืองแห่งสายน้ำและภูเขา นครฉงชิ่ง
6 วัน 5 คืน
โดย สายการบิน THAI SMILE

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ราคาถูก ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ฉงชิ่ง – เมืองหนานชวน – มรดกโลกใหม่ล่าสุด พุทธคีรี “จินโฝซาน” - เมืองอู่หลงสุดยอดมรดกโลกอุทยานแห่งชาติ “หลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์” – ถ้ำฝูหยงต้ง – เขานางฟ้าแม่น้ำอายีเหอ – ถ้ำชิงหลง – ฉงชิ่งฉงชิ่ง – มรดกโลกแหล่งที่สอง เมืองต้าจู๋ พระแกะสลักหิน – ฉงชิ่งหงหยาต้ง – เจี่ยฟ่างเป่ย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง


ราคา ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ๊ 6D5N
ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ๊ 6D5N
6 วัน 5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

ประเภททัวร์ : ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ราคาถูก ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ-เฉินตู-ศาลเจ้าสามก๊ก – โชว์เปลี่ยนหน้ากากเฉินตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองซงพาน - จิ่วจ้ายโกวอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวจิ่วจ้ายโกว - เฉินตู – โชว์ TOP SHOW OF SICHUANเฉินตู – ง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่งศูนย์หมีแพนด้า-ท่าอากาศยานเฉินตู-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว


ราคา ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เริ่มต้นที่ : 99999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ