ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ทัวร์บาหลี กับ บริษัททัวร์บาหลี Life voyage travel ท่องเที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี ราคาถูก


ทัวร์บาหลี


ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ-A 5 วัน 4 คืน (GA)
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน GARUDA INDONESIA

รหัสทัวร์ : LVG มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ-A 5D4N GA

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี  ทัวร์บาหลี ราคาถูก  ทัวร์บาหลี  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพรามนันต์ - ถนนมาลิโอโบโร่พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุต-บาหลี-เดนพาซาร์ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน - วัดทานาห์ลอตช้อปปิ้งร้านกฤษณา– บาหลี – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี


ราคาทัวร์บาหลี โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์บาหลี โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์บาหลี


เยือน 1 ใน มรดกโลก ทัวร์บาหลี-บุโรพุทโธ
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน GARUDA INDONESIA

รหัสทัวร์ : LVW-GAJOG-02บาหลี-บุโรพุทโธ5วัน4คืน(บินเช้า)JAN-APR'14

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี  ทัวร์บาหลี ราคาถูก  ทัวร์บาหลี  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราหมนันท์-ศูนย์เครื่องเงินมหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุท-พระราชวังน้ำสุลต่าน–พระราชวังน้ำ-ช้อปปิ้งถนนมาลิโอโบโร่-สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า-บาหลี บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – โรงงานกาแฟ – วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อูบุด เซ็นเตอร์ วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - หาดจิมบาลัน ช้อปปิ้งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี


ราคาทัวร์บาหลี โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์บาหลี โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์บาหลี


ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก
3 วัน2 คืน
โดย สายการบิน GARUDA INDONESIA

รหัสทัวร์ : LVW-GAJOG-05บุโรพุทโธ 3 วัน 2 คืน (บินเช้า)JAN-APR'14(4OCT'13)

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี  ทัวร์บาหลี ราคาถูก  ทัวร์บาหลี  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วิหารพราห์มนันท์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงินมหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – ภูเขาไฟเมอราปี - ช้อปปิ้งถนนสายวัฒนธรรม พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – สนามบินยอร์คยาการ์ต้า – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี


ราคาทัวร์บาหลี โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์บาหลี โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์บาหลี


ทัวร์บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVGบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5D4N BL

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี  ทัวร์บาหลี ราคาถูก  ทัวร์บาหลี  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหลีวัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - สวนพระวิษณุ – วัดอูลู วาตู – ชมระบำไฟ Kacak Fire Danceวัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารันบาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-มัสยิด Omar Ali Saiffuddien –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาวพิพิธภัณฑ์ Malay Technology-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-สวน Agro-Technology Park-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี


ราคาทัวร์บาหลี โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์บาหลี โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์บาหลี


ทัวร์จีน บาหลี 4 วัน 3 คืน
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน GARUDA INDONESIA

รหัสทัวร์ : LVW บาหลี 4 วัน 3 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี  ทัวร์บาหลี ราคาถูก  ทัวร์บาหลี  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซ่าร์ - อูลูวาตู - คูต้า เซ็นเตอร์บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – คินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – อูบุด - จิมบารันวัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อต


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี


ราคาทัวร์บาหลี โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์บาหลี โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์บาหลี


ทัวร์จีน บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน GARUDA INDONESIA

รหัสทัวร์ : LV W บุโรพุทโธ-บาหลี 5 วัน 4 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี  ทัวร์บาหลี ราคาถูก  ทัวร์บาหลี  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพราหมนันท์ - ศูนย์เครื่องเงิน - มาลิโอโบโร่มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – พระราชวังน้ำสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า – บาหลีบาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อูบุด - จิมบารันวัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - คูต้ากฤษณะ เซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี


ราคาทัวร์บาหลี โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์บาหลี โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์บาหลี


ทัวร์จีน บาหลี 3วัน 2คืน
3 วัน2 คืน
โดย สายการบิน GARUDA INDONESIA

รหัสทัวร์ : LVW บาหลี 3วัน 2คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี  ทัวร์บาหลี ราคาถูก  ทัวร์บาหลี  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - บาหลี - อูลูวาตู - คูต้า เซ็นเตอร์บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – คินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – อูบุด - จิมบารัน


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี


ราคาทัวร์บาหลี โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์บาหลี โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์บาหลี


ทัวร์บาหลี - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน GARUDA INDONESIA

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี  ทัวร์บาหลี ราคาถูก  ทัวร์บาหลี  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพราหมนันท์ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) – วังสุลต่าน – ถนนมาลิโอโบโร่ – เดนปาซาร์ศูนย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะซีริง – ตลาดอูบุด – Kecak Fire Danceวัดทามันอายุน – เบดูกัลป์ – วัดอูลันดานู บราตัน – วิหารตานะห์ ล็อต – ริมชายหาดจิมบารัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย – สนามบินเดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี


ราคาทัวร์บาหลี โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์บาหลี โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์บาหลี


ทัวร์บาหลี - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน GARUDA INDONESIA

รหัสทัวร์ : LVSPR GA002_บาหลี-วิหารทานาล็อท-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน-GA5-SEP-DEC-2016

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี  ทัวร์บาหลี ราคาถูก  ทัวร์บาหลี  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) –วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต(-/-/D) ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี - ช้อปปิ้งย่านคูต้าเมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน (B/L/D)บารองแดนซ์– โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ (B/L/D)วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่ (B/L/D)วัดพรามนันต์ – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ (B/-/-)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี


ราคาทัวร์บาหลี โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์บาหลี โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ