ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ทัวร์มาเก๊า กับ บริษัททัวร์มาเก๊า Life voyage travel ท่องเที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก


ทัวร์มาเก๊า


ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน EMIRATES AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVF 3C HKG-MFM-JHU-SZX4D(EK) JUN'13

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – จูไห่ – ถนนแห่งความรัก – สาวงามหวีหนี่ –โรงงานผ้าใหม - สวนหยวนหมิงหยวน โชว์ จูไห่-บัวหิมะ-มาเก๊า–องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบถส์เซ็นพอลล์ – เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian Macao Resort Hotel – จูไห่ -ตลาดใต้ดินกงเป่ยจูไห่-ฮ่องกง–เดอะพีค(นั่งรถราง)-รีพัสเบย์-ฮ่องกงจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVF 4A HKG-MFM-JHU-SZX5D (UL) MAY-JUN'13

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซ็นพอลล์ – เซนาโดสแควร์ – The Venetian Macao Resort – จูไห่ – สาวงามหวีหนี่- ตลาดใต้ดินกงเป่ยจูไห่ – เซินเจิ้น –ช้อปปิ้ง Lowu - หมู่บ้านวัฒนธรรม - โชว์ตระการตาเซินเจิ้น - ฮ่องกง –นั่งพีคแทรมขึ้นเดอะพีค – รีพัสเบย์- วัดแชงกงหมิว ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน EMIRATES AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVF Fresh 2 MFM1N-HKG2N-POLIN (EK) MAY-JUN'13

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - มาเก๊า มาเก๊า –เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม–โบสถ์เซ็นพอลล์–เซนาโดสแควร์–นั่งรถรางขึ้นเดอะพีค – รีพัสเบย์ – พระใหญ่นองปิง - Avenue of starฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVTRT HKG-MFM 4D Sep-Dec'13 BY TG

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–มาเก๊า –เดอะ เวเนเชี่ยน มาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ฮ่องกง- Symphony of Lights ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay –วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิวฮ่องกง-อิสระช้อปปิ้ง- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า วันอาสาฬหบูชา 2556
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–มาเก๊า –เดอะ เวเนเชี่ยน มาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ฮ่องกง- Symphony of Lights ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay –วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิวฮ่องกง-อิสระช้อปปิ้ง- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ กินหรู อยู่สบาย
4 วัน2 คืน
โดย สายการบิน AIR MACAU

รหัสทัวร์ : LVMM มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ –วัดไป๋หลิน - “หวี่หนี่” – วัดผูถ่อ – อลังการโชว์หยวนหมิง ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - มาเก๊า –พักหรู VENETIAN เต็มอิ่มกับเวเนเชี่ยน –วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจ้ากวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนพอล – เซนาโด้ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา ( เยี่ยมญาติ 2 วัน ) จูไห่
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : LV โปรเยี่ยมญาติ (FD2542-2545) มาเก๊า ซัวเถา (เยี่ยมญาติ 2 วัน) จูไห่ 6 วัน @16,999.-

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่จูไห่ – เฮียงบู่ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา อิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัยอิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัยซัวเถา – จูไห่ – พระราชวังหยวนหมิง โชว์จูไห่ – หวีหนี่ – วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย – มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า ต้อนรับปีใหม่ 2557
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVTRT (29ธ.ค.-1ม.ค.) HKG-DIS-MFM NEW YEAR 4D BY TG

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–ชม Avenue Of Star– Symphony of Lights ฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์ ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay– อิสระ Count Down ริมอ่าวฮ่องกงฮ่องกง–มาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เดอะ เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVLX Hkg Newyear

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - Symphony of Light - Avenue of Star พระใหญ่นองปิง -Citygate Outlet- Disneyland (ชมพลุไฟ)ฮ่องกง – มาเก๊า - เวเนเชี่ยน อิสระช็อปปิ้ง - ฮ่องกง -กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง บินตรงมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
3 วัน2 คืน
โดย สายการบิน AIR MACAU

รหัสทัวร์ : LVTC มาเก็าจูไห่3 วัน (NX885-882)

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ - มาเก๊า - จูไห่ วัดไป๋หลิน - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - โชว์หยวนหมิง จูไห่ - ซิตี้ทัวร์มาเก๊า - เวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่
3 วัน2 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVSV-SM_มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน 12-14 OCT

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ – โชว์หยวนหมิง “หวี่หนี่” สัญลักษณ์จูไห่ – วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย จูไห่ – มาเก๊า –ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ – THE VENETIAN – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


โปรเยี่ยมญาติ ทัวร์มาเก๊า ซัวเถา (เยี่ยมญาติ) จูไห่ ฮ่องกง 6 วัน newyear
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : Lv โปรเยี่ยมญาติ ไทยสมาย มาเก๊า ซัวเถา (เยี่ยมญาติ) จูไห่ ฮ่องกง 6 วัน newyear ขอราคากรุีปหน้าร้าน

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่จูไห่ – เฮียงบู่ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา อิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัยซัวเถา - จูไห่ - พระราชวังหยวนหมิง โชว์จูไห่ – หวีหนี่ – วัดไป๋หลิน - บัวหิมะ – ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย จูไห่ – ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ –ช้อปปิ้งถนนนาธาน – มาเก๊า – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง - นองปิง - จู่ไห่ - มาเก๊า
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน HONG KONG AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVSP - HKG001A ฮ่องกง - นองปิง - มาเก๊า - จู่ไห่ 4 วัน 3 คืน_HX

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นองปิง – Citygate Outlet – จู่ไห่ จู่ไห่ – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – ถนนคู่รัก – หวีหนี่ (จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล) – ร้านผ้าใหม่ – ร้านบัวหิมะ – พระราชวังหยวนมิง โชว์ จู่ไห่ – มาเก๊า – องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ขนมพื้นเมือง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซ็นพอลล์ – เซนาโด้สแควร์ - THE VENETIAN – ฮ่องกง ฮ่องกง – VICTORIA POINT – อ่าวรีพลับเบย์ – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย – ถนนนาธาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฉลองปีใหม่...ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน 29 ธ.ค.56 - 01 ม.ค.57
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LV HK-MFM 29 DEC - 01 JAN BY TG(1) รายการหน้าร้าน

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์-โบสถ์เซนต์พอลล์-วัดเจ้าแม่กวนอิม เซนาโด้ สแควร์ – เวเนเชี่ยน รีสอร์ท (-/กลางวัน/ค่ำ)มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระใหญ่ นองปิง–ช้อปปิ้งซิตี้เก็ท เอาท์-จิมซาจุ่ย (เช้า/-/ค่ำ)พีคเทรม–รีพลัสเบย์ –วัดแชกงหมิว–อิสระช้อปปิ้ง-Avenue Of Star-A Symphony of Lights -เล็ตเคาน์ดาวน์เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ติ่มซำ/กลางวัน/-)อิสระชอปปิ้ง หรือ เลือกซื้อ ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ – กรุงเทพ (-/-/-)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าฟรี!พระใหญ่นองปิง-วัดแชกงหมิว
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD

รหัสทัวร์ : LVPC-HKG2 MFM4D12-15,19-22DEC15CX

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม– วัดแชกงหมิว –โรงงานจิวเวอร์รี่ )-ฟรี!พระใหญ่นองปิง(กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ ) -ช้อปปิ้ง ซิตี้เกทเอ้าเลต - A Symphony of Lights ฮ่องกง-มาเก๊า-ซิตี้ทัวร์ (วัดอาม่า-โบสถ์เซ็นพอลล์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เซนาโดสแควร์-เดอะ เวเนเชี่ยน มาเก๊า-ฮ่องกง-ช้อปปิ้งหรือเที่ยวดิสนีย์แลนด์(ซื้อเพิ่มผู้ใหญ่คนละ 2,800 บาท/เด็ก 3-11 ปี เพิ่มคนละ2,500 บาท)-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน JETSTAR ASIA AIRWAY

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกงมาเก๊า-โบสถ์เซ็นพอลล์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เซนาโดสแควร์-เดอะ เวเนเชี่ยน ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–วัดแชกงหมิว –ฟรี! พระใหญ่นองปิง ( กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ )ฮ่องกง –ช้อปปิ้ง - ดิสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มอีกท่านละ 2,500 บาท )- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน EMIRATES AIRLINES

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–วัดแชกงหมิว –ฟรี! พระใหญ่นองปิง ( กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ )ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง - ดิสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มอีกท่านละ 2,500 บาท ) - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - นองปิง - มาเก๊า 4 วัน (HX)
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน HONG KONG AIRLINES

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - กระเช้านองปิง 360 องศา –ช้อปปิ้งซิตี้เกท ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พลุวิคตอเรียพอยท์ – รีพลัสเบย์– ช้อปปิ้งถนนนาธาน - มาเก๊า – เดอะ เวเนเชี่ยนมาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์- ฮ่องกง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน ROYAL JODANIAN

รหัสทัวร์ : LVWS HkgDisneyMfmZhu RJ Sep-Dec 2015 (Hit!! Pro Samso

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – มาเก๊า ผ่านด่าน-จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน / ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน จูไห่ ชมผ้าไหม/ชมถนนคู่รัก/จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล /สวนสาธารณะดอกบัวขาว /ศูนย์สมุนไพรจีน/นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง (โดยเรือ) /ดีสนีย์แลนด์ฮ่องกง CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย /อ่าวรีพลัสเบย์/จิวเวอรี่)/เดินทางสู่มาเก๊า / ชมเวเนเชี่ยนมาเก๊า – CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นมือง/โบสถ์เซนต์ปอล/เซนาโด้ สแควร์) เดินทางสู่สนามบิน – กลับสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์มาเก๊า


ทัวร์จีน ฮ่องกง-เกาะลันเตา-มาเก๊า
3 วัน2 คืน
โดย สายการบิน HONG KONG AIRLINES

รหัสทัวร์ : LV SS ฮ่องกง-เกาะลันเตา-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก  ทัวร์มาเก๊า  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา - CITY GATE OUTLET - AVENUE OF STAR - A Symphony of Lights ฮ่องกง - มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล - SENADO SQUARE – VENETIAN – ฮ่องกง ฮ่องกง – CITY TOUR – ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเก๊า


ราคาทัวร์มาเก๊า โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ