ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ทัวร์ลาว กับ บริษัททัวร์ลาว Life voyage travel ท่องเที่ยวลาว ทัวร์ลาว ราคาถูก


ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
6 วัน3 คืน
โดย สายการบิน รถปรับอากาศ VIP

รหัสทัวร์ : LPQ02-6D3N-BUS

ประเภททัวร์ : ทัวร์ลาว  ทัวร์ลาว ราคาถูก  ทัวร์ลาว  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ-หนองคายหนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-ตลาดค่ำหลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-ล่องแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสีตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวง-วังเวียง วังวียง-เวียงจันทน์-หอพระแก้ว - พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-ด่านเวียงจันทน์-หนองคาย-กรุงเทพฯ หนองคาย – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว


ราคาทัวร์ลาว โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ลาว โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4D3N
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LPQ03-4D3N-TG

ประเภททัวร์ : ทัวร์ลาว  ทัวร์ลาว ราคาถูก  ทัวร์ลาว  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – อุดรธานี – เวียงจันทน์ – วังเวียง วังเวียง - หลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก)หลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก)หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – หนองคาย – อุดรธานี - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว


ราคาทัวร์ลาว โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ลาว โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ลาว


โปรโมชั่น ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง
3 วัน2 คืน
โดย สายการบิน LAO AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVW QV-01 บินตรงหลวงพระบาง-น้ำตกตราดกวาวสี 3 วัน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ลาว  ทัวร์ลาว ราคาถูก  ทัวร์ลาว  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่-พิพิธภัณฑ์-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตก- ตาดกวางสี-บ้านผานม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโมหลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว


ราคาทัวร์ลาว โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ลาว โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน LAO AIRLINES

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์ลาว  ทัวร์ลาว ราคาถูก  ทัวร์ลาว  ราคาประหยัด

วันแรก 11 ธ.ค. 58 กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง วันที่สอง 12 ธ.ค. 58 พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – หอพระบาง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดหนองศรีคูณเมือง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี ( B / L / D)วันที่สาม 13 ธ.ค. 58 ตักบาตรข้าวเหนียว – วังเวียง – พูคูน – วังเวียง ( B / L / D)วันที่สี่ 14 ธ.ค. 58 วังเวียง – เวียงจันทร์ – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุหลวง – ตลาดเช้า ( B / L / -)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว


ราคาทัวร์ลาว โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ลาว โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
3 วัน2 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVGหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3D2N TG

ประเภททัวร์ : ทัวร์ลาว  ทัวร์ลาว ราคาถูก  ทัวร์ลาว  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซาตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม – น้ำตกตาดกวางสี - หลวงพระบาง - วังเวียงล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว


ราคาทัวร์ลาว โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ลาว โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน
3 วัน2 คืน
โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAY

รหัสทัวร์ : LV TCทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ลาว  ทัวร์ลาว ราคาถูก  ทัวร์ลาว  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสีตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) – บ้านช่างไห – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ถ้ำติ่ง – ปากอู – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางซี – ตลาดไนท์พลาซาวัดใหม่สุวันนะพูมาราม – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว


ราคาทัวร์ลาว โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ลาว โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว ใต้ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 5 วัน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน รถตู้

รหัสทัวร์ : LV TC ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 5 วัน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ลาว  ทัวร์ลาว ราคาถูก  ทัวร์ลาว  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – จ.อุบลราชธานีอุบลฯ - ด่านช่องเม็ก-วังเต่า – ปราสาทวัดพูปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี – ต้นมณีโคตร – วัดพูเสร่า ตลาดดาวเรือง - น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดผาส้วม - หมู่บ้านชนเผ่า - ไร่ชา-กาแฟ - ตลาดปลอดภาษี – วังเต่า – ด่านช่องเม็ก - กรุงเทพฯกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว


ราคาทัวร์ลาว โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ลาว โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ลาว


ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ลาวกาย - ซาปา
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS

รหัสทัวร์ : LVSPR VN003_Hanoi-Sapa4D3N(QR)

ประเภททัวร์ : ทัวร์ลาว  ทัวร์ลาว ราคาถูก  ทัวร์ลาว  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฮานอย– โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ลาวกาย – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – หุบเขาปากมังกร – ตลาดซาปาน้ำตกซิลเวอร์ ซาปา – ตลาดชายแดน – ลาวกาย – ฮานอย ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ถนนย่านการค้า 36 สาย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว


ราคาทัวร์ลาว โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ลาว โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ