ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ทัวร์ฮาร์บิน กับ บริษัททัวร์ฮาร์บิน Life voyage travel ท่องเที่ยวฮาร์บิน ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก


ทัวร์ฮาร์บิน


กวางเจา ฮาร์บิน นมัสการจ้าแม่กวนอิม ทัวร์2ประเทศ
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : N-HARGUA-6D5N-CZ

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – กวางโจว – หอระลึก ดร.ซุนยัดเซน – อนุสาวรีย์ 5 แพะ - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง (แม่น้ำไข่มุก )สุสาน 72 วีรชน – เดินทางไปฮาร์บิน – เทศกาลน้ำแข็งลานสกีเอ้อหลงซาน – ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซนทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย - เทศกาลน้ำแข็งเทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – สวนเสือขาว – โชว์ว่ายน้ำแข็ง - เดินทางกลับกวางเจานมัสการเจ้าแม่กวนอิมเขาเหลียนหัวซาน - วัดกว่างเสี้ยวซื่อ – มูลนิธิตระกูลเฉิน – ช้อปปิ้งถนน ซ่างเซี่ยจิ่ว – กวางโจวอิสระช้อบปิ้งสินค้า ถนนคนเดิน – เดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัสร์สกี ทัวร์เกาหลี ฮาร์บิน 6D5N
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน ASIANAAIRLINES

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(วันก่อนเดินทาง) เกาหลี – ฮาร์บิน – สวนเสือขาวลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็งเทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลีLa Provence Village – เกาะนามิ - ป้อมฮวาซองEVERLAND – เมียงดง – โชว์ DRUM CAT – ศูนย์โสมวังเคียงบ๊อก - บลูเฮาส์ – พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง – ร้านค้าพื้นเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน EVA AIRWAYS

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ไทเป – แช่น้ำแร่ ONSENหนานโถว –วัดจงไถฉานซื่อ-ชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –ไถจง –ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ชมตึกไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ตไทเป-ฮาร์บิน-สวนเสือขาวลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็งเทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลี


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์จีน ปักกิ่ง - ฮาร์บิน2557 5 วัน 4 คืน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน AIR CHINA

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง ปักกิ่ง –กำแพงเมืองจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน
7 วัน6 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : CZ ฮาร์บิ้น จี๋หลิน เสิ่นหยาง 26 ธ.ค.2555 - 1 ม.ค.2556 (1) 8

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – กวางเจา – เสิ่นหยาง เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง– ฉางชุน ฉางชุน – พระราชวังจอมปลอม – ลานสกีจิงยี่ถาน– จี๋หลิน จี๋หลิน – อู้ซง (ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ) – สวนเป่ยซาน – ฮาร์บิน – โบสถ์เซ็นต์โซเฟียถนนจงหยาง ฮาร์บิน – งานแกะสลักหิมะเกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) – กิจกรรมน้ำแข็งซงฮัวเจียง-งานแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บินปี 2014ฮาร์บิน – สวนเสือไซบีเรีย – กวางเจา กวางเจา – ถนนคนเดินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง
6 วัน4 คืน
โดย สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

รหัสทัวร์ : UL 888 ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง 6 วัน 28 ธ.ค.-2 ม.ค. 2556 (1) 8

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ตลาดรัสเซีย – ฮาร์บิ้น ฮาร์บิน – งานแกะสลักหิมะเกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) – สวนเสือไซบีเรีย งานแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บินปี 2014ฮาร์บิน – กิจกรรมน้ำแข็งซงฮัวเจียง– โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย (ผ่านชม) – ถนนจงหยาง – ปักกิ่ง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง วันที่ห้า ปักกิ่ง – สกีรีสอร์ต – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – The Place ปักกิ่ง – ประตูชัย – ปี่เซี๊ยะ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์เมืองจีน ฮาร์บิน2559 ปักกิ่ง - ฮาร์บิน 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน AIR CHINA

รหัสทัวร์ : LV CA HRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน (1) จัดใหม่

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่งปักกิ่ง –ฮาร์บิ้น -เกาะพระอาทิตย์ - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - ถนนจงหยางสวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน – THE PLACE กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557
6 วัน4 คืน
โดย สายการบิน AIR CHINA

รหัสทัวร์ : LVW-CAHRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน 4คืน ปีใหม่

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ กรุงเทพ – ปักกิ่ง – จุตรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ง - ฮาร์บิ้น สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – ถนนจงหยาง เกาะพระอาทิตย์ - แม่น้ำซงฮัว - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งโบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟู่จิ่นกำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง พักฮาร์บิน 2 คืน เล่นสกี2557
6 วัน4 คืน
โดย สายการบิน HAINAN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVW-HU HRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 2คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ กรุงเทพ – ปักกิ่ง –ฮาร์บิ้น -เกาะพระอาทิตย์ - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - ถนนจงหยาง สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งโบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถานจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่งกำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน 6 วัน 4 คืน ฮาร์บิน2557 เล่นสกี2557
6 วัน4 คืน
โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVPUB-(MU) เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิ้น 27,28,29,30 ,31 ธ.ค.56 @ 39,900.-

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิ้น – โบสถ์โซเฟีย (ชมด้านนอก) - ถนนเซ็นทรัลลานสกีเอ้อหลงซาน - เกาะพระอาทิตย์ - ร้านของพื้นเมือง - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย อนุสรณ์ฟั่งหง - สวนสาธารณะสตาลิน - เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิงเซี่ยงไฮ้ – ตลาดเถาเป่า - บัวหิมะ นวดฝ่าเท้า - ตลาดร้อยปี - ร้านหยกชาผู่เอ๋อ - หาดไหว้ธาน - อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เล่นสกี2557
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน SHANGHAI AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVPUB-(FM854-841) เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิ้น 29-2 Jan 14 @ 37,900.-

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน - เกาะพระอาทิตย์ - ร้านของพื้นเมือง - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย อนุสรณ์ฟั่งหง - สวนสาธารณะสตาลิน – เซี่ยงไฮ้ บัวหิมะ – หาดไหว้ธาน – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ถนนนานกิง เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเถาเป่า – ตลาดร้อยปี – ร้านหยก – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์จีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน2557 สกี2557
6 วัน4 คืน
โดย สายการบิน AIR CHINA

รหัสทัวร์ : LVH-(BJS013) ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-Snow Festival 6 วัน 4 คืน CA 21-26 ม.ค. 57 ราคา 38,900

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง–ฮาร์บิ้น– แม่น้ำซงฮัวเจียง - อนุสาวรีย์ฝังหง - สวนสตาลิน - ถนนจงยางสกีเซ็นเตอร์เอ้อหลงซาน - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถ) - สวนเสือไซบีเรียน - ผ่านชมภายนอก โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ร้านสินค้าพื้นเมือง - ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - ร้านผ้าไหม - พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่งปักกิ่ง - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน - ร้านบัวหิมะ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์จีนฉลองปีใหม่ วันหยุด2559 เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง 2 แห่งที่สวยที่สุด
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน SHANGHAI AIRLINES

รหัสทัวร์ : lvpub เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิ้น 29 Dec 16 - 3 Jan 17 @ 39,999.-

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิน – สวนเสือไซบีเรีย ลานสกีเอ้อหลิงซาน –ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซ็นทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งเทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – คฤหาสถ์วอร์ก้า – โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส – โชว์รัสเซียช้อปปิ้งของฝาก – กรุงเทพมหานคร


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์จีน ฮาร์บิน -ปักกิ่ง
7 วัน4 คืน
โดย สายการบิน AIR CHINA

รหัสทัวร์ : LV SS ฮาร์บิน-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน เทศกาล Harbin Ice and Snow World

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – ฮาร์บิน – ผ่านชมภายนอก โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง - – เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”หลงจู - เอ้อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ – สวนสตาลิน – อนุสาวรีย์ฝังหง เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถ) - สวนเสือไซบีเรียน - ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน - พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” - ถนนหวังฟูจิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง”– ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯกรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์จีน ต้าเหลียน- ฮาร์บิน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน XIAMENAIR

รหัสทัวร์ : LV SS ต้าเหลียน- ฮาร์บิน 5 วัน 4 คืนเทศกาล Harbin Ice and Snow World

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ - เซี่ยะเหมิน - ต้าเหลียน ต้าเหลียน – นั่งรถไฟไปฮาร์บิน – เกาะพระอาทิตย์ – เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”หลงจู - เอ้อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ - จงยางต้าเจีย – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – สวนสตาลิน - อนุสาวรีย์ฝังหง ฮาร์บิน – นั่งรถไฟไปต้าเหลียน – จัตุรัสซิงไห่วาน – แกะสลักเมืองร้อยปี -นั่งรถผ่าน ถนนปิงไห่ลู่ ต้าเหลียน – เซียะเหมิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ฮาร์บิน


ทัวร์จีน ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน
7 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LV SS ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ฮาร์บิน  ทัวร์ฮาร์บิน ราคาถูก  ทัวร์ฮาร์บิน  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ต้าเหลียน - จัตุรัสซิงไห่วาน – แกะสลักเมืองร้อยปี - “เวนิส”ต้าเหลียน - เสิ่นหยาง - พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง – ถนนย้อนยุคราชวงศ์ชิง เสิ่นหยาง - เมืองจี๋หลิน - ลานสกีเป่ยซาน - โบสถ์คริสต์ เมืองจี๋หลิน – ชมแม่คะนิ้ง – ฮาร์บิน - แม่น้ำซงฮัวเจียง - จงยางต้าเจีย - สวนสตาลิน - อนุสาวรีย์ฝังหง ฮาร์บิน - เกาะพระอาทิตย์ – สวนเสือไซบีเรียน - เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ร้านขายของรัสเซีย – กวางเจา – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน


ราคาทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ