ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ทัวร์ไต้หวัน กับ บริษัททัวร์ไต้หวัน Life voyage travel ท่องเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
5 วัน3 คืน
โดย สายการบิน NOK SCOOT

รหัสทัวร์ : LVG ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5D3N XW

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) – Duty Free – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติงสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน EVA AIRWAYS

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ไทเป – แช่น้ำแร่ ONSENหนานโถว –วัดจงไถฉานซื่อ-ชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –ไถจง –ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ชมตึกไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ตไทเป-ฮาร์บิน-สวนเสือขาวลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็งเทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลี


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป -ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา- ตึกไทเป 101
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน TRANS ASIA

รหัสทัวร์ : LVTC GE868-867 ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา 4D3N

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวันหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา -วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลงศูนย์ประการังแดง - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) -วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง DUTY FREE - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVPT-140612-4D-ผูหลี่-ไทเป-ไทเป_ละเอียด - Copy

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชาวเผ่า เครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง – ไทเปไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – (18:00-18:19) นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ไต้หวัน SUPER PROMOTION
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน TRANS ASIA

รหัสทัวร์ : LVSML-ST1 TAIWAN SUPER PROMOTION อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน GE

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ ไต้หวัน – เถาหยวนเถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทจง–ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) –- ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่เป่ยโถว เหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVPT-14.05.06-5D-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป-ไทเป

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชาวเผ่า เครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)ผูหลี่ – ไทเป – หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไทเป – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง ไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – (17:36-17:55) นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน วันวิสาขบูชา
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVPT-140511-4D-ไทเป-ไทเป-ผูหลี่_ละเอียด_วันวิสาขบูชา

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ – อาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำด้วย) ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ซินจู๋ – นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ธันวาพาสนุก 2556
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVFT-131214-4D-ธันวาพาสนุก-ไทเป-ไทเป-ผูหลี่_ละเอียด

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ – อาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำด้วย) ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ซินจู๋ – นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่
5 วัน3 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVS-M3 ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน(นั่งรถไฟ) - เหย่หลิ่ว- จิ่วเฟิ่น- หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไต้หวัน –เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ––เหยหลิ่ว –ไทเป– ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ) - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARKฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต ไทจง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – กระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง (พระถังซามจั๋ง) – วัดเหวินอู่ – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวันฟาร์มแกะชิงกิ้ง ทุ่งลาเวน เดอร์
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : lviup-30 ,31 DEC@ 39900 TG634-635 ไทเป ไทจง ฟาร์มชิงจิ้ง ลาเวนเดอร์ 5D4N รวมทิป

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - จงเรี่ยฉือ -พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์บาซ่าร์ - เคาท์ดาวน์ไทเปวันที่สอง ตึกไทเป101 ( รวมบัตรขึ้นตึก ) - ศูนย์ประการังแดง- ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ TA SHEE BLOOMING OASI ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่พัก 5 ดาว วันที่สาม ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอู่หลง - หนาดโถฟาร์มชิ้งจิ้งวันที่สี่ ฟาร์มชิงจิ้ง(ซื้ออาหารเลี้ยงแกะ ชมโชว์ม้า ) -ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - DUTY FREE-นั่งรถไฟความเร็วสูง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน มนเสน่ห์แห่งเกาะใต้หวัน5วัน4คืน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : lvpup-30 DEC @ 38900 CI066-065 เที่ยว 2 ฝั่ง ทาโรโกะ สุริยันจันทรา 9ชนเผ่า กระเช้า รวมทิปไกด์ 5D4N 5-9,6-10Dec 36,900-

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

วันแรก กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองไถจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต วันที่สอง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า - กระเช้าพาโนรามา – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอูหลงไต้หวันแท้- แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัววันที่สาม ไทเป - ศูนย์ประการังแดง – ร้านขนมพายสัปปะรด - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาเก็ตวันที่สี่ นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - บ่ายอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ -โพรงนกนางแอ่น-สะพานชือมู่-น้ำตกชางชุนวันที่ห้า ทาโรโกะ-ไทเป- DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์สองประเทศ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น สกี2557 ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - ไทเป (CI)
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVW -CI_TPECTS-01_ไทเป ฮอกไกโด โอตารุ 6 วัน 5 คืน 14-19, 21-26Feb' 14

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คไทเป – พระราชวังกู้กง – จงเรี่ยฉือ – ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์ไทเป – ฮอกไกโด – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – โทยะ – ภูเขาไฟโชวะ สกีรีสอร์ท – Kyogoku Fukidashi Park คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ทานุกิโคจิมิตซุย เอาท์เล็ต – ชิโตเสะ – ไทเป – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน TRANS ASIA

รหัสทัวร์ : LVG-TPE-GE004ไต้หวัน 5D4N ALISHAN

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ไทเป หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถฉานซื่อ – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไถจง – เจียอี้ – อุทยาแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานฯ อาลีซัน – ไทเป – ทำโมจิ – ซีเหมินติงอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – กรุงเทพ ฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์วันสงกรานต์2559 วันหยุด2559 ไต้หวันฟินฟิน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVSMSK6-149

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่ ไทเป – นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARKฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - เหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – อาบน้ำแร่ ไทเป – หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตไทจง – ไทเป - ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน วันจักรี
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVPT-140404-4D-ผูหลี่-ไทเป-ไทเป_วันจักรี

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชาวเผ่า เครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง – ไทเปไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – (18:00-18:19) นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน วันแรงงาน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVPT-140501-5D-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทจง-ไทเป_วันจักรี

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)ผูหลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชาวเผ่า เครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตไทจง – ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – (17:36-17:55) นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์อาหลีซัน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVPT-140412-5D-สงกรานต์อาหลีซัน-จงลี่ – ผูหลี่ – อาหลีซัน – ไทเป

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน – ช็อปปิ้งย่านโรงแรมเถาหยวน - ผูหลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – วัดกวนอู – ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ – เจียอี้ – อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่าสน 2,000 ปี ซากูระ)อุทยานอาหลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมพระทิตย์ขึ้น – ไทจง - (15:15-16:06) นั่งรถไฟหัวจรวดไปไทเป – นั่งรถไฟฟ้า MRT – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติงไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน CHINA AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVG ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5D4N CI

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ไทเป – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พักล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตอนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป 101วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – D.I.Y ทำโมจิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHERRY BLOSSOM 4D2N
4 วัน2 คืน
โดย สายการบิน V air

รหัสทัวร์ : LV SS TAIWAN CHERRY BLOSSOM 4 วัน 2 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพเทพ (สนามบินดอนเมือง) ไทเป (สนามบินเถาหยวน) – เย๋หลิ่ว – จิ่วเฟิน – ไทจง – ไนท์มาร์เก็ต ไทจง – ผูหลี่ – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา –นั่งกระเช้าลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า – ไทเป DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – เถาหยวน – ดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน
5 วัน3 คืน
โดย สายการบิน NOK SCOOT

รหัสทัวร์ : LV SS TAIWAN CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก  ทัวร์ไต้หวัน  ราคาประหยัด

กรุงเทพเทพ (สนามบินดอนเมือง) – ไทเป (สนามบินเถาหยวน) ไทจง – เย๋หลิ่ว – จิ่วเฟิน – ไทเป – DUTY FREE - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์พระราชวัง - ตึกไทเป 101 - - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – เถาหยวนสนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน


ราคาทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ